Vivo X21 là smartphone đầu tiên được trang bị Snapdragon 670 của Qualcomm

Nguồn: fptshop.com.vn