Trên tay Xiaomi Redmi 5 phiên bản màu đen: Thêm một lựa chọn cho phân khúc 3 triệu

Nguồn: fptshop.com.vn