Gmail sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lọc email quan trọng

  • Google xin lỗi vì Gmail gián đoạn, ảnh hưởng khoảng 5 triệu người dùng
  • Ứng dụng kiểm tra độ an toàn của tài khoản Gmail
  • Khai thác triệt để Gmail
  • Gmail thử nghiệm nhiều tính năng mới
  • 10 tính năng Gmail bạn nên thử 

Dựa trên khả năng học máy và trí tuệ nhân tạo, tính năng thông báo có độ ưu tiên cao (high-priority notification) của Gmail được thiết kế để thông báo cho người dùng chỉ khi có thư quan trọng gửi vào hộp thư đến.

Tính năng này từng được Google giới thiệu cũng để đưa ra các thông báo có mức độ ưu tiên cao trên Inbox (dịch vụ email khác cũng của hãng) hồi năm 2014.

Trước đó, vào tháng 4/2017, Google từng công bố nhiều cập nhật cho bản tái thiết kế Gmail, trong đó có tính năng thông báo có độ ưu tiên cao. Tính năng này hiện đang được áp dụng cho ứng dụng Gmail trên iOS, riêng ứng dụng Gmail trên Android đang chờ được cập nhật sau.

Bật tính năng mới của Gmail.

Người dùng có thể bật tính năng mới bằng cách chuyển sang menu cài đặt của ứng dụng Gmail và chọn "Chỉ ưu tiên cao" (High priority only) trong trình đơn Notifications.

Tính năng này đặc biệt hữu ích là khi Gmail đang bị quá tải nhiều thông báo được đẩy từ các tài khoản mạng xã hội, diễn đàn hay thậm chí từ cả quảng cáo – vốn đang là mối phiền toái mà nhiều người dùng gặp phải. 

Nguồn: www.pcworld.com.vn