Đề xuất chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

.

Bộ Tài chính nêu rõ Nghị định về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần được xây dựng với mục đích đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường xã hôi hóa, thu hút nguồn vốn trong xã hội nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ĐVSNCL, tăng thu nhập cho người lao động trong các ĐVSNCL chuyển đổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nguồn: vtv.vn